Selecteer een pagina

Onderzoeksagenda autisme (OZA)

De Onderzoeksagenda Autisme (OZA) beschrijft naar welke onderwerpen onderzoek zou moeten gebeuren volgens (jong)volwassenen met autisme (16+), ouders van een kind met autisme (16-) en wettelijk vertegenwoordigers van volwassenen met autisme en een zware zorgbehoefte.
Aan het onderzoek deden 923 mensen mee: 695 volwassenen met autisme, 166 ouders en 62 wettelijk vertegenwoordigers.

De resultaten van het projekt ‘Onderzoeksagenda Autisme’ dienen als input voor het (vervolg)projekt ‘Kennisagenda Autisme’, dat wordt uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Autisme.

Nieuws

Presentatie OZA op AutWave conferentie in Finland

Autistic Spectrum Finland, de Finse belangenorganisatie voor en door volwassenen met autisme (de Finse ‘PAS’) heeft ons uitgenodigd om een presentatie over OZA te verzorgen op AutWave, de jaarlijkse Finse autistic-led conferentie (de Finse ‘Autminds’).

Lees meer

Blog: Wetenschap is politiek

Op 23 mei 2019 kunnen we met zijn allen gaan stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Op die dag vinden er ook nog andere ‘verkiezingen’ plaats. Je kunt die dag, en ook de dagen daarvoor en daarna, nog op iets anders je stem uitbrengen. Namelijk op thema’s voor toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van autisme. Daarmee heb je invloed op de ontwikkeling van de Kennisagenda Autisme: een prioriteitenlijst (‘agenda’) voor onderzoek voor de komende jaren.

Lees meer

Blog: Wat we willen weten over werk

Van 31 maart tot en met 6 april 2019 was het Autismeweek, met als thema Werk. Ook in de Onderzoeksagenda Autisme komt het thema ‘werk’ aan bod. Niet verrassend noemden de deelnemende volwassenen met autisme, ouders en wettelijk vertegenwoordigers ‘werk’ als één van de 20 thema’s.

Lees meer

Van Onderzoeksagenda naar Kennisagenda

In 2018 en (deels) 2019 is het project ‘Onderzoeksagenda Autisme’ (OZA) uitgevoerd. De afronding hiervan is nog niet klaar, maar in de tussentijd is er toch alvast een vervolgproject opgestart. Dit project heet ‘Kennisagenda Autisme’ en vindt plaats...

Lees meer

Overzichtsartikel in Autisme Magazine

In het nieuwste nummer van Autisme Magazine van de NVA (voorjaar 2019) staat een overzichtsartikel over de Onderzoeksagenda Autisme (OZA), geschreven door Karin van den Bosch en Diederik Weve. Volwassenen met autisme, ouders en wettelijk...

Lees meer

De onderzoeksagenda voor professionals

Ook autisme-professionals willen weten welke onderzoeksonderwerpen benoemd worden door mensen met autisme en hun naasten. Op 22 maart j.l. gaven we daarom een presentatie over ons onderzoek op het Nationaal Autisme Congres 2019 te Rotterdam. Na afloop kwamen veel...

Lees meer

Mind the Gap!

Op de website van Disability Studies Nederland verscheen de blog van Diederik over het doen van onderzoek. “Doe het toch niet!” moet hij gedacht hebben, maar Sander Begeer van het Nederlands Autisme Register (NAR) sprak de woorden: “Weet je het zeker?”...

Lees meer

Officiële titel:

Inventarisatie onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten (onderzoeksagenda)

Resultaat: een beschrijving van thema’s (en subthema’s) waar toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van autisme zich zou kunnen richten.