Onderzoeksagenda autisme (OZA)

De Onderzoeksagenda Autisme (OZA) beschrijft naar welke onderwerpen onderzoek zou moeten gebeuren volgens (jong)volwassenen met autisme (16+), ouders van een kind met autisme (16-) en wettelijk vertegenwoordigers van volwassenen met autisme en een zware zorgbehoefte.
Aan het onderzoek deden 923 mensen mee: 695 volwassenen met autisme, 166 ouders en 62 wettelijk vertegenwoordigers.

De resultaten van het projekt ‘Onderzoeksagenda Autisme’ dienen als input voor het (vervolg)projekt ‘Kennisagenda Autisme’, dat wordt uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Autisme.

Nieuws

Blog: Ouders willen meer onderzoek naar onderwijs

Anne Smit, PhD student bij het OLAV-project schreef de blog: ‘Ouders willen meer onderzoek naar onderwijs’ op de OLAV-website. OLAV staat voor: Onderwijs aan Leerlingen met Autisme: het Versterken van leraren. In haar blog besteedt ze aandacht aan ons onderzoek.

Lees meer

Presentatie OZA op de Finse Autwave conferentie

Op 1 November 2019 presenteerde we de resultaten van de OZA op de Finse conferentie AutWave. Autwave wordt jaarlijks georganiseerd door Autistic Spectrum Finland, de Finse belangenorganisatie voor en door volwassenen met autisme (de Finse ‘PAS’) . Dit jaar werkte...

Lees meer

Twintig thema’s voor toekomstig autisme-onderzoek

In het project ‘Onderzoeksagenda Autisme’ is in kaart gebracht waar onderzoek naar zou moeten gebeuren volgens mensen met autisme en hun naasten. Dit deden we door een korte vragenlijst in de NAR-enquête van 2018. Daarin stelden we de open vraag: ‘Waar zou, volgens u, onderzoek naar moeten gebeuren op het gebied van autisme?’ Aan het onderzoek deden 923 mensen mee: 695 volwassenen met autisme, 166 ouders en 62 wettelijk vertegenwoordigers.

Lees meer

Onderzoeksagenda Autisme genoemd op NVA-website

De Onderzoeksagenda Autisme staat genoemd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) bij ‘Onderzoek naar Autisme’. De NVA vermeldt op haar site (lopende) autisme-onderzoeken waar ze zelf bij betrokken is. De NVA zat in de stuurgroep van OZA.

Lees meer

Complimenten van ZonMW

Begin augustus 2019 hebben we de eindrapportage van het project Onderzoeksagenda Autisme aangeboden aan financier ZonMW. ZonMW complimenteerde ons met ons onderzoek.

Lees meer

Presentatie OZA op AutWave conferentie in Finland

Autistic Spectrum Finland, de Finse belangenorganisatie voor en door volwassenen met autisme (de Finse ‘PAS’) heeft ons uitgenodigd om een presentatie over OZA te verzorgen op AutWave, de jaarlijkse Finse autistic-led conferentie (de Finse ‘Autminds’).

Lees meer

Blog: Wetenschap is politiek

Op 23 mei 2019 kunnen we met zijn allen gaan stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Op die dag vinden er ook nog andere ‘verkiezingen’ plaats. Je kunt die dag, en ook de dagen daarvoor en daarna, nog op iets anders je stem uitbrengen. Namelijk op thema’s voor toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van autisme. Daarmee heb je invloed op de ontwikkeling van de Kennisagenda Autisme: een prioriteitenlijst (‘agenda’) voor onderzoek voor de komende jaren.

Lees meer

Officiële titel:

Inventarisatie onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten (onderzoeksagenda)

Resultaat: een beschrijving van thema’s (en subthema’s) waar toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van autisme zich zou kunnen richten.