Presentatie OZA op AutWave conferentie in Finland

Autistic Spectrum Finland, de Finse belangenorganisatie voor en door volwassenen met autisme (de Finse ‘PAS’) heeft ons uitgenodigd om een presentatie over OZA te verzorgen op AutWave, de jaarlijkse Finse autistic-led conferentie (de Finse...

Posterpresentatie OZA op Autism Europe congres

Van 13 t/m 15 september 2019 zal het 12e Autism Europe congres worden gehouden te Nice, Frankrijk. Wij mogen een poster presenteren op dit congres. Thema van het congres is ‘A new dynamic for change and inclusion’. Internationaal wetenschappelijk onderzoek op het...

Blog: Wat we willen weten over werk

Van 31 maart tot en met 6 april 2019 was het Autismeweek, met als thema Werk. Ook in de Onderzoeksagenda Autisme komt het thema ‘werk’ aan bod. Niet verrassend noemden de deelnemende volwassenen met autisme, ouders en wettelijk vertegenwoordigers ‘werk’ als één van de...
Skip to content