Beeldvorming

{

“… De beeldvorming in de maatschappij van autisme.” (Vrouw met autisme)

“Negatieve beeldvorming bij anderen als ze merken dat ik autisme heb: ik ben Rainman niet!” (Vrouw met autisme)

“Hoe kunnen we zorgen dat de beeldvorming over autisme verschuift van defect-denken naar denken in mogelijkheden?” (Man met autisme)

De antwoorden binnen dit subthema gaan over opvattingen die bestaan over autisme. Dit kan bijvoorbeeld komen door hoe mensen met autisme worden weergegeven in de media. Het ontstaan van zo’n opvatting over mensen met autisme, kan invloed hebben op de integratie en participatie van mensen met autisme in de maatschappij, en hoe zij behandeld worden in de gezondheidszorg.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Hoe ziet de beeldvorming over autisme eruit? Welke beelden bestaan er van (mensen met) autisme, zowel positief als negatief?
  • Waar of wanneer er sprake is van negatieve beeldvorming of vooroordelen? Bijvoorbeeld op de werkplek, tijdens het sollicitatieproces, etc.
  • Waardoor wordt verkeerde beeldvorming veroorzaakt?
  • Hoe kan de beeldvorming worden veranderd of beïnvloed?
  • Hoe kunnen vooroordelen over autisme worden tegengegaan?
  • Wat zijn de gevolgen van negatieve beeldvorming/stigmatisering voor mensen met autisme en hun naasten?

Onderwerpen

Dit subthema gaat over de volgende onderwerpen:

  • Beeldvorming algemeen
  • Gevolgen van (negatieve) beeldvorming
  • Beeldvorming veranderen

Terminologie

Wanneer deelnemers in hun antwoorden beeldvorming als onderzoeksthema noemen, doen ze dat soms in neutrale termen, zonder het te specificeren.

{

“De beeldvorming over autisme in de maatschappij, in het bijzonder in de gezondheidszorg.” (Man met autisme)

Daarnaast hanteren deelnemers verschillende termen, die door ons samengevoegd zijn onder het subthema Beeldvorming. Bijvoorbeeld de termen vooroordeel, stigma of mythevorming.

{

“Stigmatisering van autisme.” (Man met autisme)

 “Naar mythevorming: Zo wordt er beweert dat autisten niet kunnen liegen; da’s absolute zwets, geloof me maar.” (Man met autisme)

“Publieke opinie van mensen met hoogbegaafde autisme.” (Man met autisme)

 “Bestrijding van vooroordelen (…).” (Man met autisme)

Beeldvorming algemeen

Hoe ziet de beeldvorming over autisme eruit? Welke beelden bestaan er van (mensen met) autisme, zowel positief als negatief? Hoe wordt er aangekeken tegen autisme? Sommige deelnemers vinden dat hier meer onderzoek naar zou moeten gebeuren.

{

“[Wat is het] Beeld van autisme versus [de] werkelijkheid?” (Vrouw met autisme)

 “Hoe de samenleving aankijkt tegen mensen met autisme.” (Man met autisme)

Sommige deelnemers beschrijven wat volgens hen het bestaande, verkeerde beeld van autisme is. Autisme wordt gezien als ‘Rainman’ of autisme in combinatie met een verstandelijke beperking. Een beeld dat, volgens hen, niet klopt. Of in ieder geval niet klopt voor bijvoorbeeld vrouwen met autisme, of hogerbegaafde mensen met autisme danwel mensen met autisme met een meer onzichtbare vorm van autisme.

{

“Negatieve beeldvorming bij anderen als ze merken dat ik autisme heb: ik ben Rainman niet!” (Vrouw met autisme)

“De beeldvorming over autisten is vaak gericht op mensen met een vorm van autisme en verstandelijke beperking of normaal begaafd, waardoor veel informatie over autisme niet van toepassing is voor de hoogopgeleide/intelligente mensen met autisme.(…)” (Vrouw met autisme)

Daar speelt beeldvorming ook een rol bij; bijvoorbeeld de focus op het stereotype dat mensen met autisme heel goed zijn in ICT.

 

{

“(…) Focus meer op hun talenten en mogelijkheden. En niet alleen dat ze zo goed zijn in de ICT.” (Man met autisme)

Mensen met autisme die niet voldoen aan het stereotype beeld van autisme, lijken daardoor meer last te hebben van onbegrip. Zie ook wat elders op deze website wordt geschreven over de combinatie van een meer onzichtbare vorm van autisme en (on)begrip.

 

{

“Meer begrip kunnen kweken in de algemeen opvatting van de maatschappij en dan vooral gericht op vrouwen met autisme. Nu komt veel in de media het savanten syndroom naar voren, maar de meeste mensen met autisme zijn eigenlijk heel normaal zonder uitzonderlijke talenten en dan is er eigenlijk geen begrip meer op werk of in de maatschappij. (…)” (Vrouw met autisme)

In bovenstaande quote wordt een verband gelegd tussen (verkeerde) beeldvorming, onbegrip en de meer onzichtbare (‘normale’) mensen met autisme. Zo’n verkeerde beeldvorming kan plaatsvinden in de maatschappij of in de media, maar bijvoorbeeld ook binnen de gezondheidszorg. Het gevolg daarvan kan zijn dat mensen met autisme niet de juiste behandeling krijgen en hun vertrouwen in de zorg verliezen.

{

 “(…) Persoonlijk zie ik in mijn omgeving dat geboden hulp afgestemd wordt op ‘het beeld’ wat de behandelaar heeft van autisme zonder dat dit gecontroleerd wordt bij client en zijn omgeving. Daarom schieten naar mijn idee veel van de geboden ‘behandelingen’ hun doel voorbij. Zonde van de tijd, zonde van het geld. En zonde van het verloren vertrouwen, dat ook.” (Vrouw met autisme)

Gevolgen van negatieve beeldvorming

Beeldvorming is vaak negatief heeft waarschijnlijk negatieve gevolgen voor mensen met autisme, hun naasten en ook voor de maatschappij zelf. Hier zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden.
Ook is er meer onderzoek nodig naar hoe die beeldvorming veranderd zou kunnen worden (zie volgende paragraaf).

Het onderwerp Gevolgen van (negatieve) beeldvorming bevat antwoorden van deelnemers over de onderzoeksbehoefte naar de gevolgen van (negatieve) beelden van autisme.

{

“Invloed van negatieve stereotypes over autisme op mensen met autisme.” (Vrouw met autisme)

“Wat doet negatieve taal in het beeldvorming rondom autisme voor mensen met autisme zelf en hun families? (…)” (Vrouw met autisme)

Zo’n gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat mensen niet open durven te zijn over hun autisme.

{

“(…) Is er een omslagpunt waar het beter is om niet te vermelden dat je autisme hebt dan dit wel te doen, rekening houdend met het stigma wat aan dergelijke psychologische beperkingen zit?”

Sommige deelnemers noemen dit in combinatie met openheid over autisme op het werk.

{

“(…) Zolang ik het idee heb dat autisme een negatief effect zal hebben op mijn carrière wil ik niet vertellen dat ik autisme heb.” (Vrouw met autisme)

Beeldvorming veranderen

Onder de deelnemers is behoefte aan onderzoek over hoe de beeldvorming veranderd of beïnvloed kan worden. Het gaat daarbij om het onderzoeken hoe vooroordelen bestreden kunnen worden. Daarnaast moet er gekeken worden hoe er een verschuiving kan plaatsvinden naar een beeldvorming van mensen met autisme die de positieve kanten laat zien.

{

“Hoe kan het beeld in de media een positievere en minder stigmatiserende wending krijgen?” (Man met autisme)

“Vooroordelen van neurotypicals: welke dat zijn, hoe ze weggehaald kunnen worden en hoe een prettige interactie tussen mensen in- en buiten- het spectrum gestimuleerd kan worden.” (Man met autisme)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in vier hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Integratie en participatie in de maatschappij

Hoe mensen met autisme kunnen deelnemen in de maatschappij en het gevoel hebben er werkelijk bij te horen

Beeldvorming

Hoe er gedacht wordt over autisme en welke gevolgen dat kan hebben

Over hoe er in de maatschappij omgegaan wordt met (mensen met) autisme

Onzichtbaarheid van autisme

Over hoe autisme bij sommige mensen niet opvalt en welke gevolgen dat kan hebben

Naar de inhoud springen