Beschikbaarheid Onderwijs

{

 

“Waarom is er zo weinig goed scholingsaanbod na de basisschool?” (Ouder)

Het kunnen volgen van onderwijs is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor kinderen en volwassenen met autisme is niet altijd onderwijs beschikbaar. Sommige deelnemers aan het OZA-onderzoek kaarten dit aan in hun antwoord. Het gaat dan over de beschikbaarheid van onderwijs in het algemeen, en specifieker over onderwijsmogelijkheden nadat de leerplicht voorbij is, en over vervolgonderwijs na de basis- of middelbare school. Als er al onderwijs beschikbaar is, dan moet het natuurlijk ook aansluiten op de leerling. Daarover kun je verder lezen bij het subthema Passend Onderwijs.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Beschikbaarheid van passend onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme
  • Beschikbaarheid van vervolgonderwijs
  • Onderwijsmogelijkheden nadat de leerplicht voorbij is

De gegeven antwoorden gaan voornamelijk over de beschikbaarheid van onderwijs na de basisschool en na de middelbare school, en over de vraag waar leerlingen met autisme terecht kunnen nadat de leerplicht voorbij is.

{

“Waarom is er zo weinig goed scholingsaanbod na de basisschool?” (Ouder)

Als een leerling met autisme niet op een reguliere vervolgopleiding terecht kan (mbo, hbo, universiteit), en toch door wil leren nadat de leerplicht voorbij is, zijn daar weinig mogelijkheden voor.

{

“Onderzoek naar het vervolgonderwijs na het middelbaar onderwijs. Deze is er bijna niet of helemaal niet voor kinderen met autisme.”

“Meer tijd aanbieden van onderwijs, niet nadat de leerplicht voorbij is stoppen met het bieden van onderwijs.” (Man met autisme)

Waarschijnlijk is er sprake van regionale verschillen als het gaat om onderwijsmogelijkheden (aanbod, beschikbaarheid, passendheid, aanbod op verschillende niveaus) aan mensen met autisme. Eén deelnemer vestigt hier de aandacht op:

{

“Mogelijkheden onderwijs bij autisme en adolescenten in alle regio’s.” (Ouder)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in vijf hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Passend onderwijs

Over onderwijs op maat aan mensen met autisme

Specifiek benoemde soorten onderwijs

Voorbeelden vanuit diverse soorten onderwijs

Hulp en aanpassingen

Aanpassingen binnen het onderwijs en hulp gericht op onderwijsprofessionals en mensen met autisme

Functioneren op school

Over hoe leerlingen met autisme de schoolperiode doorkomen of doorlopen

Beschikbaarheid onderwijs

Over toegang tot passend onderwijs voor mensen met autisme

Naar de inhoud springen