Blog

Blog: Ouders willen meer onderzoek naar onderwijs

Anne Smit, PhD student bij het OLAV-project schreef de blog: ‘Ouders willen meer onderzoek naar onderwijs’ op de OLAV-website. OLAV staat voor: Onderwijs aan Leerlingen met Autisme: het Versterken van leraren. In haar blog besteedt ze aandacht aan ons onderzoek.

Blog: Wetenschap is politiek

Op 23 mei 2019 kunnen we met zijn allen gaan stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Op die dag vinden er ook nog andere ‘verkiezingen’ plaats. Je kunt die dag, en ook de dagen daarvoor en daarna, nog op iets anders je stem uitbrengen. Namelijk op thema’s voor toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van autisme. Daarmee heb je invloed op de ontwikkeling van de Kennisagenda Autisme: een prioriteitenlijst (‘agenda’) voor onderzoek voor de komende jaren.

Blog: Wat we willen weten over werk

Van 31 maart tot en met 6 april 2019 was het Autismeweek, met als thema Werk. Ook in de Onderzoeksagenda Autisme komt het thema ‘werk’ aan bod. Niet verrassend noemden de deelnemende volwassenen met autisme, ouders en wettelijk vertegenwoordigers ‘werk’ als één van de 20 thema’s.

Naar de inhoud springen