Financiering van de zorg

{

“Kosten-efficiënt indelen van de zorg, zodat meer mensen met hetzelfde geld gebruik kunnen maken van zorg, minder bureaucratie/regels, en minder wachtlijsten.” (Vrouw met autisme)

“Hoe kan de zorg die ik levenslang nodig heb het beste gefinancierd worden? Ik woon in een ouderinitiatief voor mensen met ASS en normale intelligentie die langdurig zorg nodig hebben. Gemeente snapt deze materie niet. Ik hoop dat zorg via de WLZ geregeld kan worden.” (Vrouw met autisme)

Het subthema Financiering van de zorg gaat over de vraag hoe de zorg aan mensen met autisme gefinancierd kan worden. Dit subthema hangt samen met een aantal andere subthema’s binnen het hoofdthema Organisatie en financiering van de zorg, namelijk: Organisatie van de zorg en Transitie naar gemeenten. Bij die subthema’s spelen financiën ook een rol.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Financiering van zorg aan mensen met autisme in het algemeen
  • Financiering van levensloopbegeleiding
  • Kostenefficiënter indelen van de zorg
  • PGB versus zorg in natura

Onderwerpen

Dit subthema is verdeeld in de volgende onderwerpen:

  • Financiering van autismezorg
  • Kostenefficiënt indelen van zorg
  • PGB

Financiering van de zorg

Binnen dit onderwerp geven de deelnemers aan dat er in het huidige systeem geen goede financiering mogelijk is. De vraag die de deelnemers daarbij hebben is: hoe kan het dan wel?

Twee deelnemers benoemen waar ze tegenaan lopen bij de financiering van wonen in combinatie met zorg.

{

“Hoe kan de zorg die ik levenslang nodig heb het beste gefinancierd worden? Ik woon in een ouderinitiatief voor mensen met ASS en normale intelligentie die langdurig zorg nodig hebben. Gemeente snapt deze materie niet. Ik hoop dat zorg via de WLZ geregeld kan worden.” (Vrouw met autisme)

“Onderzoek wat binnen de WLZ een goede woonsituatie is voor m.v.g. [meervoudig gehandicapte] cliënten. (…) Daarnaast zijn de meeste ruimtes (dagbestedingen en woningen) ongeschikt voor deze cliënten. (…) Deze jongens en meisjes worden vaak slechter daardoor en kosten dan nog meer geld. En zorginstellingen willen deze cliënten niet graag omdat ze weten dat het risico op rode cijfers groter wordt. Zou er met extra onderzoek een nieuwe norm kunnen worden neergezet dat meer kansen biedt op een menswaardig bestaan?” (Wettelijk vertegenwoordiger)

Een andere deelnemer benoemt een probleem rondom de financiering van begeleiding aan (hoog)intelligente mensen met autisme.

{

“Begeleiding (hoog)intelligente autisten; deze continuerende begeleiding gaat niet via zorgverzekering en tarieven pgb zijn veel te laag. (…)” (Vrouw met autisme)

Kostenefficiënt indelen van zorg

Het kostenefficiënt indelen van de zorg gaat zowel over het financiële aspect, als de organisatie. Deze deelnemer vraagt zich in het algemeen af hoe de zorg kostenefficiënt ingedeeld kan worden.

In het bovenstaande citaat gaat het ook over bureaucratie en wachtlijsten. Hierover is meer te lezen in het subthema Organisatie van de zorg

{

“Kosten-efficiënt indelen van de zorg, zodat meer mensen met hetzelfde geld gebruik kunnen maken van zorg, minder bureaucratie/regels, en minder wachtlijsten.” (Vrouw met autisme)

PGB

Deelnemers noemen het onderwerp PGB vooral in samenhang met de transitie van de zorg naar gemeenten. Daarbij horen ook de problemen of onkunde bij de gemeente rondom het aanvragen van zorg of het stellen van een indicatie.

 

 In het bovenstaande antwoord wordt ook de kennisvergroting bij gemeenten benoemd. Dit onderwerp komt ook terug bij het thema Kennis en informatie (Download rapport).

{

“De transitie en de daarbij gepaard gaande ellende in de herindicatieprocessen bij de gemeenten. De onkunde. Het niet willen toekennen van PGB en duwen naar ZIN.(…)” (Ouder)

“(…) Bij de gemeentes moeten er ook voor deze kinderen met deze niet grijpbare psychische problematiek kennisvergroting plaatsvinden. Het is als ouder zo slopend om steeds weer je kind te moeten uitleggen om de passende zorg te krijgen en dan vooral een PGB voor ouders, omdat deze en zeker alleenstaande niet in staat zijn om volledig te werken en dus ten gevolge hier van met een lager inkomen en zorgen om het kind hebben te dealen. Dit moet niet mogelijk zijn.(…)” (Wettelijk vertegenwoordiger)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in vier hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Organisatie van de zorg

Over de organisatie van zorg aan mensen met autisme

Transitie naar gemeenten

Over de overgang naar de nieuwe jeugdwet/WMO

Financiering van de zorg

Over hoe de zorg aan mensen met autisme gefinancierd kan worden

Toegang tot de WLZ

Heeft betrekking op de toegang tot de WLZ voor normaal begaafde mensen met autisme

Naar de inhoud springen