Functioneren op School

{

“Autisme en functioneren binnen het regulier onderwijs.” (Man met autisme)

“Hoe mensen met autisme met een normale tot hoge begaafdheid succesvol het hoger onderwijs zouden kunnen doorlopen.” (Vrouw met autisme)

Deze subcategorie betreft antwoorden die gaan over hoe leerlingen met autisme hun schoolperiode doorlopen. Sommige deelnemers vragen zich in neutrale termen af hoe mensen met autisme (goed) kunnen functioneren op school. Andere deelnemers benoemen problemen met het doorkomen van de schoolperiode. Bijvoorbeeld dat er niet voldoende rekening gehouden wordt met vermoeidheid en prikkels.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Hoe mensen met autisme (goed) functioneren op reguliere scholen
  • Hoe mensen met autisme succesvol het onderwijs kunnen doorlopen
  • Hoe mensen met autisme zich optimaal kunnen ontwikkelen op school
  • Hoe mensen met autisme leren leren, als ze daar problemen mee hebben

Onderwerpen

Dit subthema is onderverdeeld in:

  • Functioneren op school
  • Overbelasting/overprikkeling/vermoeidheid en onderwijs
  • Leren leren

Functioneren op school

Een deel van de respondenten benoemt (succesvol) functioneren op school als onderzoeksthema in het algemeen.

 

{

“Hoe autisten optimaal kunnen functioneren op normale scholen en in normale bedrijven.” (Vrouw met autisme)

“Hoe mensen met autisme met een normale tot hoge begaafdheid succesvol het hoger onderwijs zouden kunnen doorlopen.” (Vrouw met autisme)

Overbelasting/overprikkeling/ vermoeidheid en onderwijs

Wanneer het gaat over het (succesvol) functioneren op school benoemen veel deelnemers overbelasting, overprikkeling of vermoeidheid als thema’s waar onderzoek naar gedaan zou moeten worden.

 

 

Vaak kunnen deze kinderen en volwassenen niet meekomen in het onderwijs door hun klachten, terwijl dit met aanpassingen in sommige gevallen wel mogelijk zou zijn. Dit onderwerp sluit aan bij onderzoek naar mogelijke aanpassingen en voorzieningen in het onderwijs, waarover je verder kunt lezen bij het subthema Hulp en aanpassingen.

 

{

“Is digitaal individueel onderwijs beter op de basisschool? Veel minder prikkels.” (Ouder)

“Autisme en onderwijs. Helaas is er voor een redelijke groep leerlingen die wel de capaciteiten voor onderwijs hebben geen passend onderwijs doordat ze te kampen hebben met overbelasting door sensorische en inwendige overprikkeling. (…)” (Vrouw met autisme)

“Vermoeidheid en autisme en aanpassingen die ‘de buitenwereld’ kan bieden om het leven van personen met autisme makkelijker en minder vermoeiend te maken. Ik merk dat er vaak niet over nagedacht wordt, bv. op de universiteit, dat veel dingen voor mensen met autisme meer energie kosten, er zijn nauwelijks voorzieningen en voorzieningen die er zijn om bv. studie minder vermoeiend te maken, worden niet makkelijk toegekend aan degenen die daar behoefte aan hebben.” (Vrouw met autisme)

“Naar hoe mensen met ASS hun school, stage en werk het beste door kunnen komen. Stage en werk is bij mij vaak een groot probleem geweest: te weinig overzicht, geen goede begeleiding, te veel prikkels enz.” (Vrouw met autisme)

Leren leren

Tenslotte komt ‘leren leren’ uit de antwoorden naar voren als onderdeel van het (succesvol) de schoolperiode doorlopen.

 

{

 “Onderwijs / leren leren / lesmateriaal inrichten voor mensen met ASS.” (Man met autisme)

Dit heeft volgens een deelnemer vooral betrekking op hoogbegaafde kinderen met autisme. Hoogbegaafde kinderen snappen de stof vaak al zonder dat ze ervoor hoeven te studeren of huiswerk hoeven te maken. Later kan dit echter problemen geven, omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze bijvoorbeeld huiswerk moeten maken.

{

“Bij asperger past meer- of hoogbegaafdheid. Hierdoor leren de kinderen niet of slecht leren. Meestal is opletten al genoeg om de stof tot zich te nemen. Dit leidt later (middelbare school) tot problemen en slecht scoren. Ik zou het prettig vinden als er eens onderzocht wordt hoe we scholen kunnen helpen om deze kinderen hierin beter te begeleiden en voor te bereiden op een leven waarbij leren wel nodig is.” (Ouder)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in vijf hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Passend onderwijs

Over onderwijs op maat aan mensen met autisme

Specifiek benoemde soorten onderwijs

Voorbeelden vanuit diverse soorten onderwijs

Hulp en aanpassingen

Aanpassingen binnen het onderwijs en hulp gericht op onderwijsprofessionals en mensen met autisme

Functioneren op school

Over hoe leerlingen met autisme de schoolperiode doorkomen of doorlopen

Beschikbaarheid onderwijs

Over toegang tot passend onderwijs voor mensen met autisme

Naar de inhoud springen