Informatie over de transitie

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals we die nu kennen, gewijzigd. De AWBZ-taken zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet.

Vooral gemeenten en zorgverzekeraars hebben er daardoor extra taken bijgekregen. Ook voor burgers die (langdurige) zorg nodig hebben, is er iets veranderd. Zij moeten bijvoorbeeld naar een ander loket voor het aanvragen van de juiste hulp en zorg.

Zorgwijzer.nl geeft een uitgebreide beschrijving van deze veranderingen. 

Dit schema laat zien hoe de AWBZ werd hervormd en welke nieuwe zorgwetten en -taakverdeling ervoor in de plaats kwam
Naar de inhoud springen