Kenmerken per thema

Voor alle thema’s met voldoende deelnemers zijn de kenmerken van de deelnemers geanalyseerd.

De kaarten geven afwijking van de gemiddelde kenmerken weer. De beschrijving is een samenvatting van de statistiche analyse

Overzicht van alle kenmerken per thema

Zie ook de leeswijzer kenmerken-kaart

Thema

Volwassenen met autisme

Ouders

Wettelijk vertegenwoordigers

Alle deelnemers

Toelichting

Beeldvorming en Inclusie

Taartdiagram Beeldvorming & Inclusie met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Beeldvorming & Inclusie met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme
Dit thema werd significant meer genoemd door volwassenen met autisme (n=130), (SR = -0.119**). Alleen binnen de groep volwassen zijn er nog enkele significante relaties: Het werd vaker genoemd door mannen (SR = -0.084*), bij een hoger IQ (SR = -0.083*) en door volwassenen met een relatie (SR = 0.075*).  Op sub-thema niveau noemen volwassenen met name •	Beeldvorming: door hen met een hoger IQ (SR=0.135**) •	Integratie & participatie: door mannen (SR=-0.094*), zij die meer uren werken (SR = 0.075*) en (relatief) ontevreden zijn met het onderwijs (SR = -0.204*) •	Onzichtbaarheid: door vrouwen (SR=0.106**) en hen die veel uren werken (SR = 0.081*) •	Acceptatie: door hen met ‘hechtere’ relaties (SR = 0.080*) Op sub-thema niveau werden door de ouders genoemd:  •	Beeldvorming:  bij veel psychische co-morbiditeiten (SR = 0.197*), lichamelijke co-morbiditeiten (SR = 0.156*), lage waardering van de psychische gezondheid (SR = -0.183*), lage waardering van de woonsituatie (SR = -0.211**) en lage waardering van de vrijetijdsbesteding (SR = -0.173*) •	Integratie & Participatie: bij een lage diagnoseleeftijd (SR = -0.174*) •	Acceptatie: door hen met beter welbevinden (SR = 0.157*) en lagere waardering van de sociale contacten (R = -0.160*)

Communicatie en Contact

Taartdiagram Communicatie en Contact met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Communicatie en Contact met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme

Diagnostiek en Prevalentie

Taartdiagram Diagnostiek & Prevalentie met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Diagnostiek & Prevalentie met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme

Doelgroepen en Diversiteit

Taartdiagram Doelgroepen & Diversiteit met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Doelgroepen & Diversiteit met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme

Filosofische en Ethische vragen

Taartdiagram Filosofische & Ethische vragen met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme

Gezin, Ouderschap en Opvoeden

Taartdiagram Gezin, Ouderschap & Opvoeden met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Gezin, Ouderschap & Opvoeden met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme

Hulp, Behandeling en Medicatie

Taartdiagram Hulp, Behandeling & Medicatie met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Hulp, Behandeling & Medicatie met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme
Taartdiagram Hulp, Behandeling & Medicatie met demografische eigenschappen van de Wettelijk vertegenwoordigers van mensen met autisme

Kenmerken, Klachten en Komorbiditeit

Taartdiagram Kenmerken, Klachten & Comorbiditeit met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Kenmerken, Klachten & Comorbiditeit met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme
Taartdiagram Kenmerken, Klachten & Comorbiditeit met demografische eigenschappen van de Wettelijk vertegenwoordigers van mensen met autisme

Kennis en Informatie

Taartdiagram Kennis & Informatie met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Kennis & Informatie met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme
Taartdiagram Kennis & Informatie met demografische eigenschappen van de Wettelijk vertegenwordigers van mensen met autisme

Kwaliteit van Leven, Zingeving en Levensgeluk

Taartdiagram Kwaliteit van Leven met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme

Omgaan met (het eigen) autisme

Taartdiagram Omgaan met autisme met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme

Onderwijs

Taartdiagram Onderwijs met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Onderwijs met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme

Ontwikkeling, Veroudering en Levensloop

Taartdiagram Ontwikkeling & levensloop met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Ontwikkeling & levensloop met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme

Oorzaken, mechanismen en preventie

Taartdiagram Oorzaken, Mechanisme & Preventie met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Oorzaken, Mechanisme & Preventie met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme

Organisatie en Financiëring van de zorg

Taartdiagram Organisatie & Financiering van de zorg met demografische eigenschappen van de groep Wettelijk vertegenwoordigers van mensen met autisme

Partnerrelatie, Seksualiteit en Intimiteit

Taartdiagram Partnerrelatie, Sexualiteit & Intimiteit met demografische eigenschappen van de groep Volwassenen met autisme

Prikkelverwerking

Taartdiagram Prikkelverwerking met demografische eigenschappen voor de groep Volwassenen met autisme
Taartdiagram Prikkelverwerking met demografische eigenschappen voor de groep Ouders van kinderen met autisme

Voeding en Vertering

Taartdiagram Voeding & Vertering met demografische eigenschappen voor de groep Volwassenen met autisme

Vrije tijd

Taartdiagram Vrije Tijd met demografische eigenschappen voor alle respondenten

Weet niet

Taartdiagram Weet niet met demografische eigenschappen voor de groep Volwassenen met autisme

Werk en Dagbesteding

Taartdiagram Werk & Dagbesteding met demografische eigenschappen voor de groep Volwassenen met autisme
Taartdiagram Werk & Dagbesteding met demografische eigenschappen voor de groep Ouders van kinderen met autisme

Wonen

Taartdiagram Wonen met demografische eigenschappen voor de groep Volwassenen met autisme
Naar de inhoud springen