Leeswijzer Kenmerken-kaart

Voor elk thema zijn de 28 kenmerken samengevat op een pagina met 28 taartdiagrammen.
De kaarten zijn zódanig gemaakt dat je in één oogopslag ziet welke kenmerken afwijken (van een gemiddelde deelnemer).
Als de taart transparant grijs is dan is er geen significante afwijking en dus geen directe relatie tussen kenmerk en thema
Alle taartpunten zijn relatief: de grootte van de punten geeft aan hoe vaak deelnemers in de kenmerk-groep dit thema noemde vergeleken met alle andere thema’s.

28 kenmerken op één kaart

Deelnemers aan de NAR enquête waar de OZA deel van uit maakten, geven informatie over ruwweg 1000 persoonskenmerken variërend van leeftijd, gezinssamenstelling, klachten, behoeften en welbevinden, etc. Uit deze kenmerken hebben we 28 kenmerken gekozen waarvan we denken dat ze relevant zouden kunnen zijn bij het noemen van een onderzoeksthema.

Voor elk thema hebben we een kenmerken-kaart gemaakt.

Op elke kenmerkenkaart zijn de 28 kenmerken verdeeld in zes blokken zoals: algemeen, gezondheid, relatie en wonen.

In elk blok zijn meerdere kenmerken weergegeven als taartdiagrammen.

Elke taartdiagram beschrijft een kenmerk, en toont taartpunten voor elke groep binnen dat kenmerk. Bij het kenmerk leeftijd zijn dat bijvoorbeeld de groepen 4 t/m 12, 13 t/m 17. 18 t/m 29 etc.  De taartpunten zijn relatief gemaakt: de grootte van de punten geeft aan hoe vaak deelnemers in de kenmerk-groep (bijvoorbeeld 18 t/m 29 jaar) dit thema noemde vergeleken met alle andere thema’s (voor details zie de pagina leeswijzer kenmerk-taartdiagram)

Als een taart transparant grijs is dan is er geen significante afwijking en dus geen directe relatie tussen het thema en dit kenmerk. De taartpunten laten dan nog steeds zien hoe de groepen binnen dit kenmerk kozen voor dit thema, maar er is een te grote kans dat dit op toeval berust.

Leeswijzer voorbeeld

Naar de inhoud springen