Medicatie

{

“Het effect van reguliere medicijnen op mensen met autisme. Dosering is vaak niet passend. Of negatief werkend.” (Vrouw met autisme)

“Effecten van medicatie.” (Ouder)

“Medicatie en prikkelverwerking.” (Wettelijk vertegenwoordiger)

Binnen dit subthema komen de antwoorden aan bod van deelnemers van het OZA-onderzoek waar uitdrukkelijk een vorm van medicamenteuze behandeling genoemd wordt.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Medicatie prikkelverwerking- Gevoelige(re) reacties van mensen met autisme op medicatie
  • Effectiviteit van medicatie

Onderwerpen

Dit subthema gaat over de volgende onderwerpen:

  • Reactie op medicatie

  • Medicatie met betrekking tot prikkelverwerking

  • Medicatie-afbouw

  • Effectiviteit van medicatie

Wat betreft medicatie noemen de deelnemers vrijwel geen specifieke geneesmiddelen. Wel worden diverse stoffen concreet benoemd die (nog) niet officieel als geneesmiddel gezien worden, zoals oxytocine-spray, cannabis of vitamine D. Geen enkel middel wordt door meer dan één deelnemer benoemd.

{

“Onderzoek naar Vitamine D gerelateerd aan socialer gedrag, net als oxytocine spray!” (Ouder)

Opvallend is dat meerdere deelnemers specifiek benoemen dat er meer onderzoek zou moeten gebeuren naar medicatie op het gebied van prikkelverwerking.

{

“Naar goede medicatie die kan helpen om prikkels te verwerken/filteren. En dat het een pil is die je niet suf en dik maakt, maar je wat meer energie van krijgt.” (Vrouw met autisme)

Deelnemers benoemen ook onderzoek naar de effectiviteit van medicatie. Soms door de deelnemer gekoppeld aan een bepaald doel, zoals verbetering van de concentratie.

{

“Wat zijn de beste observatie-instrumenten of andere manieren om te bepalen of medicatie t.a.v. de verbetering van concentratie en gerichtheid op de buitenwereld goed genoeg werkt en of er niet toch nog verbeteringen mogelijk zijn?” (Ouder)

Een aantal deelnemers benoemen dat er meer aandacht zou moeten komen voor het afbouwen van medicatie.

{

“(…) Ik slik al 18 jaar seroxat, zonder controle of begeleiding om af te bouwen! Juist tijdens behandeling/begeleiding bij GGZ ouderen, had men hier in moeten begeleiden. Hoe kom ik er van af, kan ik er van af, heeft het intussen een omgekeerd effect? Dringend behoefte om zonder medicatie door het leven te gaan. Maar het wordt niet ‘onderzocht’.” (Vrouw met autisme)

“Medicijn gebruik voorschrijven is vele malen makkelijker als het afbouwen.” (Man met autisme)

Beeldvorming veranderen

Onder de deelnemers is behoefte aan onderzoek over hoe de beeldvorming veranderd of beïnvloed kan worden. Het gaat daarbij om het onderzoeken hoe vooroordelen bestreden kunnen worden. Daarnaast moet er gekeken worden hoe er een verschuiving kan plaatsvinden naar een beeldvorming van mensen met autisme die de positieve kanten laat zien.

{

“Hoe kan het beeld in de media een positievere en minder stigmatiserende wending krijgen?” (Man met autisme)

“Vooroordelen van neurotypicals: welke dat zijn, hoe ze weggehaald kunnen worden en hoe een prettige interactie tussen mensen in- en buiten- het spectrum gestimuleerd kan worden.” (Man met autisme)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in drie hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Hulp

Over het inzetten van hulp of hulpmiddelen bij autisme

Behandeling

Over onderzoek naar behandelingen voor mensen met autisme

Over medicamenteuze behandeling van mensen met autisme

Naar de inhoud springen