Klankbordbijeenkomst ‘Onderzoeksagenda Autisme’

jul 19, 2018

Afgelopen donderdag 12 juli 2018 werd een klankbordbijeenkomst gehouden in het kader van het project Inventarisatie onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten (kortweg: Onderzoeksagenda Autisme). Doel van het project is om meer zicht te krijgen op de onderzoeksbehoefte bij mensen met autisme, ouders van een kind met autisme en wettelijk vertegenwoordigers van een volwassene met autisme en een zware zorgbehoefte. Het NAR ondersteunt en faciliteert dit project.

Aanwezig waren 11 klankbordgroepleden (mensen met autisme, ouders en wettelijke vertegenwoordigers), de projectuitvoerders/onderzoekers Karin van den Bosch en Diederik Weve, onderzoekers vanuit het NAR (Sander Begeer, Kawita Mataw en Ricarda Weiland), en vertegenwoordigers vanuit PAS (Arjan Stoffels) en NVA (Bernadette Wijnker).

Karin van den Bosch en Diederik Weve hielden een presentatie over de achtergrond van dit project en de gevolgde werkwijze. Onderdeel van het project is het analyseren van circa 1000 open antwoorden, die deelnemers aan de NAR-enquête 2018 gaven op de vraag: ‘Waar zou, volgens u, onderzoek naar moeten gebeuren op het gebied van autisme?’ Tijdens de meeting werden codering en categorisering van de antwoorden uitgebreid besproken.

Het was een geslaagde dag met veel leuke en leerzame momenten en een zonnige lunch met uitzicht op de Amsterdamse Zuidas. Wij willen jullie allen nogmaals danken voor jullie inzet en enthousiasme!

Karin, Diederik, Bernadette, Arjan, Sander, Kawita en Ricarda

Naar de inhoud springen