Anne Smit, PhD student bij het OLAV-project schreef de blog: ‘Ouders willen meer onderzoek naar onderwijs‘ op de OLAV-website. OLAV staat voor: Onderwijs aan Leerlingen met Autisme: het Versterken van leraren. In haar blog besteedt ze aandacht aan ons onderzoek.

Anne: ‘ Het thema onderwijs wordt in het rapport omschreven als een combinatie van de beschikbaarheid van onderwijs en de begeleiding daarbij, maar ook meer algemeen als het vergroten van kennis over autisme op school en het vinden van passende oplossingen voor alle kinderen met autisme. De onderzoeksvragen over onderwijs aan leerlingen met autisme die we in het OLAV-project willen beantwoorden, sluiten dus zeer goed aan bij het thema onderwijs zoals het wordt beschreven in de Onderzoeksagenda Autisme.’

Lees de hele blog

Naar de inhoud springen