Plan voor Kennisagenda Autisme besproken op halfjaarlijkse bijeenkomst AWA

okt 31, 2018

Op 31 oktober 2017 vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Academische Werkplaats Autisme plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaven Karin van den Bosch en Minne Bakker (onderzoeker en docent, VUmc, Amsterdam) de presentatie ‘Hoe brengen we een breed gedragen kennisagenda tot stand?’.

Een kennisagenda voor autisme:

  • Identificeert de kennis die nodig is voor de toekomst
  • Beschrijft de kennis die nodig is voor de toekomst
  • Prioriteert de kennis die voor de toekomst nodig is
  • Geeft richting aan de kennisontwikkeling

Een ‘Kennisagenda autisme’ wordt ontwikkeld in samenwerking met alle stakeholders. Minne en Karin beschreven in hun presentatie de stadia van het proces die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een ‘Kennisagenda autisme’:

  • Exploratie (sociale condities creëren)
  • Consultatie (dataverzameling)
  • Prioritering (vragenlijst)
  • Integratie (verbinden van de agenda’s)
  • Programmering (binnen de wetenschap)
  • Implementatie (onderzoeksvoorstellen)

Zie de Presentatie voor meer informatie.

Naar de inhoud springen