Van Onderzoeksagenda naar Kennisagenda

apr 12, 2019

In 2018 en (deels) 2019 is het project ‘Onderzoeksagenda Autisme’ (OZA) uitgevoerd. De afronding hiervan is nog niet klaar, maar in de tussentijd is er toch alvast een vervolgproject opgestart. Dit project heet ‘Kennisagenda Autisme’ en vindt plaats vanuit de Academische Werkplaats Autisme.

Kennisagenda

Een kennisagenda identificeert, beschrijft en prioriteert de kennis die voor de toekomst nodig is en geeft daarmee richting aan de kennisontwikkeling binnen een bepaald vakgebied en/of organisatie, in dit geval autisme.

De term ‘onderzoeksagenda’ legt de nadruk op het doen van onderzoek. Echter, kennisontwikkeling op het gebied van autisme kan op meer manieren gebeuren. Er kan ook met een thema aan de slag worden gegaan via praktijkprojekten of andere activiteiten. Vanuit de Academische Werkplaats Autisme is er ruimte om op een bredere manier met een thema aan de slag te gaan, dan alleen via wetenschappelijk onderzoek.

Het vervolgproject heet daarom ‘kennisagenda’ in plaats van ‘onderzoeksagenda’.

Omdat ‘kennis’ breder is dan onderzoek. En het maakt het ook makkelijker om beide projekten uit elkaar te houden 😊

Verbreding groep belanghebbenden

Behalve de verbreding van onderzoek naar kennisontwikkeling in ruime zin, is het project ‘kennisagenda’ op nog een manier verbreed ten opzichte van de het project ‘onderzoeksagenda’.

In OZA zijn thema’s voor onderzoek/kennisontwikkeling in kaart gebracht vanuit het perspectief van volwassenen met autisme, ouders en wettelijk vertegenwoordigers. Deze drie groepen zijn echter niet de enige groepen die belang hebben bij de resultaten van onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van autisme. Ook andere betrokkenen hebben hier misschien ideeën over. Zoals hulpverleners of beleidsmakers. Maar ook de naasten die in het OZA-project (helaas) niet konden worden bevraagd, zoals partners of kinderen, oma’s en opa’s, de buurvrouw, beste vriend etc. van iemand met autisme.

In het project ‘kennisagenda’ willen we al deze groepen belanghebbenden betrekken.

Verbinding tussen beide projekten

Karin van den Bosch (projectleider OZA) zit in het kernteam van de ‘Kennisagenda’. Diederik Weve is lid van de projectgroep (klankbordgroep) van dit project. Ook de overige stuurgroepleden van OZA zijn tevens lid van de projectgroep Kennisagenda. Hierdoor kunnen we zorgen voor een goede verbinding tussen OZA en de Kennisagenda.

Naar de inhoud springen