Wie noemde welk thema? Resultaten van OZA-2

dec 1, 2021

De resultaten van het OZA deel 2 zijn beschikbaar. We hebben onderzocht wat de persoonskenmerken kenmerken en -omstandigheden zijn van de deelnemers die een thema noemden. Dus bijvoorbeeld of mannen versus vrouwen, maar ook andere kenmerken zoals leeftijd, opleidingsniveau, IQ, woon- of werksituatie etc. In totaal 28 kenmerken zijn onderzocht voor elk thema. De informatie is overzichtelijk in figuren vormgegeven en er is een korte toelichting van de statistische analyse om de significante kenmerken te identificeren.

Waarom willen we dit weten?

Als je weet voor welke subgroep een thema vooral van belang is, kan onderzoek meer focus krijgen. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij onderzoek naar werk? Moet dat vooral gericht zijn op mensen die (nog) geen werk hebben, of op mensen die al aan het werk zijn, of allebei? Het is dus belangrijk om meer zicht te krijgen op de groep voor wie thema X belangrijk is. Want dit zijn de mensen die (extra) baat zullen hebben bij onderzoek op dat gebied.

Gaan naar het Kenmerken-menu

 

Naar de inhoud springen