Omgaan met autisme

{

“Omgaan met ASS. Niet algemeen (daar is internet al voor), maar specifiek betreffende mijzelf. Wat is v.w.b. mijn karakter wel en wat niet ASS gerelateerd.” (Man met autisme)

“De oorsprong van en het omgaan met autisme.” (Vrouw met autisme)

“Zelfbeeld van mensen met autisme.” (Ouder)

“Naar copingstrategieën.” (Ouder)

Dit thema gaat over de manier waarop mensen met autisme omgaan met hun eigen autisme en het  krijgen van een diagnose. Het gaat over wat je zèlf kan doen en hoe je over jezelf denkt. Ook wel ‘coping’ genoemd. Het gaat bij dit thema niet over hoe andere mensen, of de maatschappij in het algemeen, omgaan met (mensen met) autisme. Daarover kun je lezen bij het thema Beeldvorming en inclusie.

 

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Zelfhulp en zelfredzaamheid
  • Hoe ontspanning en/of innerlijke rust te vinden als persoon met autisme
  • Zelfbewustzijn, identiteit en zelfbeeld
  • Acceptatie van autisme
  • Inzicht in het eigen autisme
  • Autismekenmerken camoufleren en/of compenseren
  • Openheid over en bespreekbaarheid van autisme (bijvoorbeeld op het werk)
  • Hoe mensen hun eigen autisme ervaren
  • Hoe mensen met autisme zichzelf waarderen (eigenwaarde, bijvoorbeeld wel/niet zich minderwaardig voelen) en hoe dit kan verbeteren

Getallen

Figuur Prioriteit per groep

Welke prioriteit?

Geen van de groepen vond dit thema echt belangrijk tijdens dit onderzoek met open antwoorden. Maar bij het vervolgonderzoek van AWA-2 werd dit thema heel vaak uit de themalijst gekozen.

Taartdiagrammen frequentie van noemen

Hoe vaak genoemd?

Één op de veertig ouders en volwassenen met autisme noemden dit thema. Wettelijk vertegenwoordigers veel minder. 

kenmerken van de deelnemers

Taartdiagram Omgaan met autisme met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme

Subthema’s

Het thema Omgaan met autisme is onderverdeeld in de volgende categorieën: Omgaan met het eigen autisme, Zelfhulp en zelfredzaamheid, Zelfbewustzijn, identiteit en zelfbeeld.

Taartdiagram subthemas

‘Omgaan met autisme’ kun je hierbij opvatten als een verzamelterm. Soms noemen deelnemers dit als algemeen onderwerp, en andere keren noemen ze specifieke aspecten van het omgaan met autisme. Hier horen ook onderwerpen bij zoals het (bewust) camoufleren van je autisme of wanneer je wel of niet vertelt dat je autistisch bent.

Omgaan met het eigen autisme

Over het accepteren van je diagnose, camoufleren en het wel of niet open zijn erover

Zelfhulp en zelfredzaamheid

Wat je zelf kunt doen in het dagelijks leven 

Zelfbewustzijn, identiteit, zelfbeeld

Hoe je naar jezelf kijkt

Naar de inhoud springen