Onderwijs

{

“Autisme en passend onderwijs.” (Ouder)

“Reguliere scholing voor mensen met autisme. Lager onderwijs, maar ook beroepsgericht onderwijs dus MBO, HBO, WO.” (Vrouw met autisme)

“Verbetering van onderwijs aan mensen met autisme. Mijn dochter zit nu noodgedwongen op cluster III terwijl het niveau voor haar te laag is. Cluster IV zou ze op sociaal-emotioneel niveau niet aankunnen, dus kiezen we voor de minste van twee kwaden, maar de situatie is verre van ideaal.” (Wettelijk vertegenwoordiger)

 

Dit thema gaat over onderwijs aan kinderen en volwassenen met autisme. Het gaat bijvoorbeeld over het vinden van geschikt onderwijs voor mensen met autisme. Over welke aanpassingen er nodig zijn voor mensen met autisme om beter te kunnen functioneren op school. Over het ondersteunen van mensen met autisme, maar ook over het ondersteunen van bijvoorbeeld leerkrachten bij het lesgeven aan mensen met autisme.

Bij onderwijs denk je al snel aan kinderen, maar de deelnemers noemen ook onderwijs aan volwassenen. Het gaat hierbij over de volle breedte, van speciaal onderwijs tot universiteit en gericht op alle leeftijden.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Beschikbaarheid van onderwijs
  • Hulp of begeleiding bij onderwijs en studeren

  • Aanpassingen en voorzieningen op scholen en universiteiten (bijvoorbeeld studiemaatjes, kleinere klassen)

  • Verbeteren en vergroten kennis over autisme bij leraren en op scholen

  • Passend onderwijs, ook voor specifieke doelgroepen, zoals  bij een disharmonisch profiel of hoogbegaafdheid

  • Functioneren op school (o.a. overbelasting, vermoeidheid, burnout in relatie tot onderwijs)

Getallen

Prioriteit van dit onderwerp bij verschillende deelnemersgroepen

Welke prioriteit?

Voor de ouders van kinderen met autisme komt dit onderwerp op de eerste plaats. 

Taartpunten geven aan welk percentage van de deelnemersgroepen dit ondewerp noemen

Hoe vaak genoemd?

Ouders noemen dit thema het vaakst: één op de zes noemt dit. Van de wettelijk vertegenwoordigers noemt circa één op de twintig dit onderwerp, van de volwassenen met autisme één op de veertig.

kenmerken van de deelnemers

Taartdiagram Onderwijs met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Onderwijs met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme

Subthema’s

Voor de structuur is het thema Onderwijs verdeeld in de subcategorieën. 

taartpuntdiagram toont de subthemas die bij het thema onderwijs horen

 

Passend Onderwijs

Een meerderheid van de deelnemers heeft binnen de subthema Passend onderwijs een duidelijk idee over hoe dat eruit zou moeten komen te zien. Er is met name behoefte aan onderzoek naar meer individueel maatwerk in het onderwijs, en naar beter onderwijs voor mensen met autisme en een disharmonisch ontwikkelingsprofiel.

Specifiek benoemde soorten onderwijs

Tussen mensen met autisme bestaan grote verschillen; bijvoorbeeld in opleidingsniveau. Binnen het subthema (Deelname aan) specifiek benoemde soorten onderwijs is dan ook een grote diversiteit te zien in de antwoorden. Zo is er onder de deelnemers behoefte aan onderzoek gericht op het reguliere onderwijs, maar ook het speciaal onderwijs. Naar het basisonderwijs, maar ook het hoger onderwijs.

Hulp en aanpassingen

Het subthema Hulp en aanpassingen gaat over de hulp en aanpassingen die mensen met autisme nodig hebben om gebruik te kunnen maken van onderwijs of om beter te functioneren binnen het onderwijs. Deelnemers willen bijvoorbeeld onderzoek naar hoe een rustige en veilige omgeving gecreëerd kan worden voor kinderen met autisme. Verschillende deelnemers noemen ook hulp aan onderwijsprofessionals en hoe zij meer kennis van autisme kunnen krijgen. Kennis over autisme komt ook terug in een afzonderlijk thema, namelijk Kennis en informatie (download rapport).

Functioneren op school

Een vierde onderwerp dat door de deelnemers aangekaart wordt binnen het thema Onderwijs, is het (op een succesvolle manier) functioneren op school. Daarbij vormen bijvoorbeeld overprikkeling, overbelasting en/of vermoeidheid een belangrijke factor.

Verschillende deelnemers willen meer onderzoek naar de beschikbaarheid van onderwijs voor mensen met autisme. Voorbeelden zijn de beschikbaarheid van vervolgonderwijs, of onderwijsmogelijkheden nadat de leerplicht voorbij is.

 

Ga naar de subthema’s voor meer opvallende resultaten en voorbeelden.

Passend onderwijs

Over onderwijs op maat aan mensen met autisme

Specifiek benoemde soorten onderwijs

Voorbeelden vanuit diverse soorten onderwijs

Hulp en aanpassingen

Aanpassingen binnen het onderwijs en hulp gericht op onderwijsprofessionals en mensen met autisme

Functioneren op school

Over hoe leerlingen met autisme de schoolperiode doorkomen of doorlopen

Beschikbaarheid onderwijs

Over toegang tot passend onderwijs voor mensen met autisme

Naar de inhoud springen