Kenmerken, klachten, comorbiditeit

Dit thema beschrijft de onderzoeksvragen of –onderwerpen die door de deelnemers aan ons onderzoek genoemd zijn met betrekking tot kenmerken van mensen met autisme (o.a. gedrag, emoties, IQ), klachten en problemen die mensen met autisme ervaren en comorbiditeit.

Het onderscheid tussen wanneer kenmerken, klachten en comorbiditeit is niet altijd goed te maken. Niet in de medische praktijk (Hoort een klacht nu bij autisme, is het comorbiditeit?) en niet in het taalgebruik van de respondenten. De (subjectieve) beleving speelt hierbij een belangrijke rol. Wat voor de één normaal gedrag of een normale eigenschap (kenmerk) is, zoals details zien of repeterende bewegingen maken, kan door een andere persoon of in een andere situatie worden beleefd als een probleem of klacht.

 

Het thema Kenmerken, klachten en comorbiditeit is door X respondenten genoemd, waarbij een respondent ook nog een ander (hoofd)thema genoemd kon hebben.

Na correctie voor het aantal thema’s is dit thema door X respondenten genoemd. (Ter toelichting: het antwoord van elke respondent moet even ‘zwaar’ meetellen. Wanneer een respondent twee thema’s noemde, telt ieder thema als 0,5 thema.)

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van wie dit thema genoemd hebben (demografische analyse). [link maken naar aparte pagina][voorbeelden van onderzoeksvragen] 

 

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

 • Hormonen, puberteit en/of overgang (Klachten of fases waarbij hormonen een belangrijke rol spelen)
 • Slaappatroon en/of slaapproblemen
 • Eetpatroon en/of eetproblemen
 • Stress, overbelasting en/of burn-out
 • Energie en energiegebrek/vermoeidheid
 • Psychische comorbiditeit (depressie en/of suïcidaliteit, trauma, angst etc.)
 • Lichamelijke comorbiditeit (maag-/darmklachten, migraine, allergieën, motorische problemen en andere lichamelijke klachten)
 • Ouderdomsgerelateerde klachten/comorbiditeit (o.a. dementie)
 • Autisme en emoties/gevoelens (herkennen, ermee omgaan, emotieregulatieproblemen)
 • Autisme en gedrag (zowel positief als negatief, bijv. moeilijk verstaanbaar gedrag)
 • Autisme en IQ (Disharmonisch intelligentieprofiel, hoogbegaafdheid & verstandelijke beperking)

 

Meer onderzoek naar autisme en depressie

[Verwante thema’s]

 • Voeding en vertering [iets doen met vormgeving]

Maag-/darmklachten. Eetproblemen. Anorexia nervosa. Buikpijn. Voedingsproblemen.

Rol respondent% van alle
respondenten
% van rol
respondent
Geslacht
(M/V/X)
Volwassenen10.6%14.1%(30.4 / 66.8 / 0.5)
Ouders1.8%10.0%(12.2 / 4.5 / 0)
Wettelijk Vertegenwoordigers1.2%17.4%(7.3 / 3.5 / 0)

Your Title Goes Here

“De relatie tussen autisme en diverse lichamelijke aandoeningen. Veel lichamelijke aandoeningen en syndromen lijken meer voor te komen bij mensen met autisme. Ik ben benieuwd hoe dit zit en wat hier de oorzaak van is. En hoe deze aandoeningen het autisme beïnvloeden en andersom. Dit kan mogelijkheden bieden in de behandeling van zowel de lichamelijke aandoeningen als het autisme. Mogelijk geeft dit ook iets meer duidelijkheid over de diverse verschijningsvormen van autisme.”

 • Koptekst: Source Sans Pro
 • leesttekst: Source Sans Pro