Onderzoeksagenda autisme (OZA)

De Onderzoeksagenda Autisme (OZA) beschrijft naar welke onderwerpen onderzoek zou moeten gebeuren volgens (jong)volwassenen met autisme (16+), ouders van een kind met autisme (16-) en wettelijk vertegenwoordigers van volwassenen met autisme en een zware zorgbehoefte.
Aan het onderzoek deden 923 mensen mee: 695 volwassenen met autisme, 166 ouders en 62 wettelijk vertegenwoordigers.

De resultaten van het projekt ‘Onderzoeksagenda Autisme’ dienen als input voor het (vervolg)projekt ‘Kennisagenda Autisme’, dat wordt uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Autisme.

Nieuws

Blog: Wat we willen weten over werk

Van 31 maart tot en met 6 april 2019 was het Autismeweek, met als thema Werk. Ook in de Onderzoeksagenda Autisme komt het thema ‘werk’ aan bod. Niet verrassend noemden de deelnemende volwassenen met autisme, ouders en wettelijk vertegenwoordigers ‘werk’ als één van de 20 thema’s.

Lees meer

Van Onderzoeksagenda naar Kennisagenda

In 2018 en (deels) 2019 is het project ‘Onderzoeksagenda Autisme’ (OZA) uitgevoerd. De afronding hiervan is nog niet klaar, maar in de tussentijd is er toch alvast een vervolgproject opgestart. Dit project heet ‘Kennisagenda Autisme’ en vindt plaats...

Lees meer

Overzichtsartikel in Autisme Magazine

In het nieuwste nummer van Autisme Magazine van de NVA (voorjaar 2019) staat een overzichtsartikel over de Onderzoeksagenda Autisme (OZA), geschreven door Karin van den Bosch en Diederik Weve. Volwassenen met autisme, ouders en wettelijk...

Lees meer
De onderzoeksagenda voor professionals

De onderzoeksagenda voor professionals

Ook autisme-professionals willen weten welke onderzoeksonderwerpen benoemd worden door mensen met autisme en hun naasten. Op 22 maart j.l. gaven we daarom een presentatie over ons onderzoek op het Nationaal Autisme Congres 2019 te Rotterdam. Na afloop kwamen veel...

Lees meer

Mind the Gap!

Op de website van Disability Studies Nederland verscheen de blog van Diederik over het doen van onderzoek. “Doe het toch niet!” moet hij gedacht hebben, maar Sander Begeer van het Nederlands Autisme Register (NAR) sprak de woorden: “Weet je het zeker?”...

Lees meer
Voor groot publiek op het NVA congres 2018

Voor groot publiek op het NVA congres 2018

Op het NVA Autisme Congres op vrijdag 9 november 2018 presenteerde Diederik Weve de voorlopige resultaten van ons gezamenlijke project ‘Onderzoeksagenda Autisme’. Prof. dr. Ina van Berckelaer Onnes complimenteerde ons later met ons werk. Ze was onder de...

Lees meer

Eerste resultaten gepresenteerd op het Autminds Congres

Op het Autminds congres mag je kritische vragen verwachten, en die kregen we dan ook natuurlijk. Dit congres wordt georganiseerd door mensen met autisme en de meeste deelnemers zijn dan ook zelf autistisch. En dan heb je waarschijnlijk ook je eigen ideeën...

Lees meer

Officiële titel:

Inventarisatie onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten (onderzoeksagenda)

Resultaat: een beschrijving van thema’s (en subthema’s) waar toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van autisme zich zou kunnen richten.