Onderzoeksagenda autisme (OZA)

De Onderzoeksagenda Autisme (OZA) beschrijft naar welke onderwerpen onderzoek zou moeten gebeuren volgens (jong)volwassenen met autisme (16+), ouders van een kind met autisme (16-) en wettelijk vertegenwoordigers van volwassenen met autisme en een zware zorgbehoefte.
Aan het onderzoek deden 923 mensen mee: 695 volwassenen met autisme, 166 ouders en 62 wettelijk vertegenwoordigers.

De resultaten van het projekt ‘Onderzoeksagenda Autisme’ dienen als input voor het (vervolg)projekt ‘Kennisagenda Autisme’, dat wordt uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Autisme.

Nieuws

Autisme: kwetsbaarheden en kennisvragen

Karin van den Bosch schreef over de onderzoeksagenda autisme de blog ‘Autisme: kwetsbaarheden en kennisvragen’ voor de website van ZonMW. Over onze werkwijze: “Niks speculeren, niks invullen voor een ander, niks bedenken waar een ander behoefte aan heeft....

Lees meer

Klankbordbijeenkomst ‘Onderzoeksagenda Autisme’

Afgelopen donderdag 12 juli 2018 werd een klankbordbijeenkomst gehouden in het kader van het project Inventarisatie onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten (kortweg: Onderzoeksagenda Autisme). Doel van het project...

Lees meer

Officiële titel:

Inventarisatie onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten (onderzoeksagenda)

Resultaat: een beschrijving van thema’s (en subthema’s) waar toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van autisme zich zou kunnen richten.