Specifiek benoemde soorten onderwijs

{

“Reguliere scholing voor mensen met autisme. Lager onderwijs, maar ook beroepsgericht onderwijs dus MBO, HBO, WO.” (Vrouw met autisme)

“Naar betere mogelijkheden scholing. Zelfs een zmlk school lijkt niet aan te sluiten bij de zorgbehoefte van onze zoon en de kans is groot dat hij door zijn gedrag straks niet meer op school mag blijven. (…)” (Ouder)

“(…) De huidige indeling in cluster 4 is het slechtste wat gedaan kon worden. Mijn kinderen zitten noodgedwongen op cluster 3 scholen, omdat zij kapot gingen tussen kinderen met agressieproblemen en gebrek aan kennis bij leraren over hoe mensen met autisme leren en functioneren. (…)” (Wettelijk vertegenwoordiger)

Tussen mensen met autisme bestaan grote verschillen, en dat is te zien in de diversiteit aan soorten onderwijs waar deelnemers meer onderzoek naar zouden willen. Binnen de gegeven antwoorden, kan onderscheid gemaakt worden tussen antwoorden over het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs, en over het basisonderwijs en het hoger onderwijs. Het voortgezet onderwijs wordt vrijwel niet genoemd.

Wat opviel bij het analyseren is dat deelnemers die het over het regulier onderwijs hebben, dat vaak neutraal of positief verwoorden, terwijl er bij antwoorden die gaan over het speciaal onderwijs vaak problemen genoemd worden.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Voor onderzoeksvoorbeelden: kijk bij de inhoudelijke beschrijving van de andere subthema’s.

Onderwerpen

De meest genoemde soorten onderwijs worden hieronder geïllustreerd.

Regulier onderwijs

Als het over regulier onderwijs gaat, noemen deelnemers dat vaak in combinatie met functioneren op school. Over dat onderwerp kun je meer lezen bij het subthema Functioneren op school.

 

{

“Autisme en functioneren binnen het regulier onderwijs.” (Man met autisme)

“De afstemming van het regulier onderwijs op specifieke behoeften van kinderen met autisme, met name VO.” (Ouder)

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Binnen het speciaal onderwijs zou je maatwerk verwachten, maar deze ouder schetst een situatie waarin dat niet zo is, en zou graag meer onderzoek willen naar hoe er meer vanuit de mogelijkheden van het kind gedacht kan worden.

{

“Belangrijk binnen onderzoek zou zijn hoe het onderwijs binnen de vormen van speciaal (voortgezet) onderwijs meer kind specifiek moet worden i.p.v. het kind nog steeds in het keurmerk school te duwen. (…) Wij [blijven] het zeer raar vinden dat ondanks het feit dat onze zoon goed kan lezen, hij nooit spelling onderwijs heeft gekregen. Hij zit op een ZMLK school vanwege de individuele benadering, echter daar gaat men uit van een maximaal te behalen leesniveau van eind groep 3, dus acht men spelling onderwijs niet noodzakelijk.” (Ouder)

Deze ouder vraagt zich af waar kinderen terecht kunnen die niet goed kunnen functioneren in het regulier onderwijs, maar te goed functioneren voor het speciaal onderwijs.

{

“De tussen het wal en het schip kinderen op school. Te “goed” voor speciaal onderwijs maar te veel beperkt voor het regulier onderwijs.” (Ouder)

Hoger onderwijs

Als het gaat over hoger onderwijs, noemen deelnemers dit ook vaak in combinatie met Functioneren op school. Ze vragen zich af hoe het hoger onderwijs passend en haalbaar gemaakt kan worden voor mensen met autisme.

 

{

“Passend maken van onderwijsomgeving aan persoon met autisme. Met name voor volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.” (Man met autisme)

“Wat zouden hogescholen moeten aanpassen om de opleidingen haalbaarder te maken voor mensen met autisme, die de intelligentie voor de opleiding wel hebben maar de sociale vaardigheden niet (…)” (Vrouw met autisme)

“Hoe mensen met autisme met een normale tot hoge begaafdheid succesvol het hoger onderwijs zouden kunnen doorlopen.” (Vrouw met autisme)

Lager onderwijs/basisschool

De deelnemers die het lager onderwijs noemen in hun antwoord, zijn op zoek naar verbeteringen en oplossingen. Bijvoorbeeld specifiek voor hoogbegaafde kinderen met ASS en ADHD:

{

“(…) basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen met ASS en ADHD moet heel erg verbeterd worden.” (Ouder)

Een andere ouder vraagt zich af of digitaal individueel onderwijs misschien beter werkt voor kinderen met autisme.

{

“Is digitaal individueel onderwijs beter op de basisschool? (…)” (Ouder)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in vijf hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Passend onderwijs

Over onderwijs op maat aan mensen met autisme

Specifiek benoemde soorten onderwijs

Voorbeelden vanuit diverse soorten onderwijs

Hulp en aanpassingen

Aanpassingen binnen het onderwijs en hulp gericht op onderwijsprofessionals en mensen met autisme

Functioneren op school

Over hoe leerlingen met autisme de schoolperiode doorkomen of doorlopen

Beschikbaarheid onderwijs

Over toegang tot passend onderwijs voor mensen met autisme

Naar de inhoud springen