Zelfbewustzijn, Identiteit en Zelfbeeld

{

“Zelfbeeld van mensen met autisme.” (Ouder)

“Omgang met eigen waarde/waardering.” (Ouder)

“Verbeteren kwaliteit van leven, ik voel me nu vaak minderwaardig.” (Vrouw met autisme)

“De ontwikkeling van zelfbewustzijn en identiteit bij autisme.” (Man met autisme)

Sommige deelnemers zijn benieuwd naar hoe het zelfbewustzijn, de identiteit of het zelfbeeld van mensen met autisme zich ontwikkelt. Waar het bij het subthema Zelfhulp en zelfredzaamheid gaat over wat je zelf kunt dóen, gaat het bij dit subthema over hoe je tegen jezelf aankijkt of hoe je over jezelf denkt.

 

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Zelfbewustzijn
  • Identiteitsvorming
  • (Ontwikkeling van het) zelfbeeld
  • Eigenwaarde (bijvoorbeeld een minderwaardigheidsgevoel hebben)

Onderwerpen

Dit subthema gaat over de volgende onderwerpen:

  • Zelfbewustzijn
  • Identiteit
  • Zelfbeeld

Zelfbewustzijn

Eén deelnemer geeft een uitgebreide toelichting bij zijn antwoord. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen zelfbeeld en zelfbewustzijn. Hij zou graag willen dat het onderzoek op dit gebied zich richt op zelfbewustzijn en ontwikkeling van de identiteit.

{

“De ontwikkeling van zelfbewustzijn en identiteit bij autisme. Toelichting: Het uitgangspunt (eventueel nog nader te onderzoeken als daar twijfel over bestaat) is dat autisme samengaat met een geringer zelfbewustzijn. (…) Dat geringe zelfbewustzijn is niet te verwarren met een laag zelfbeeld, al kan dat er wel toe leiden. (…) Het idee is dat je (…) als autist veel minder gevoelig bent voor de normen en waarden die je omgeving stelt (het uitblijven van kopieergedrag), waardoor de sociaal-emotionele ontwikkeling vertraagd verloopt of, misschien moet je wel stellen, anders verloopt. Daarentegen ben je veel meer bezig vanuit je innerlijk je identiteit vorm te geven, er achter te komen wat je op deze planeet doet, wat belangrijk voor je is en wat niet.” (Man met autisme)

Identiteit

Een andere deelnemer zou graag onderzoek willen naar hoe prikkelverwerking van invloed kan zijn op hoe iemand met autisme tegen zichzelf aankijkt:

 

 

{

“Prikkelverwerking en de invloed op identiteitsvorming (…).” (Vrouw met autisme)

Het volgende aspect is door ons ingedeeld bij het thema Partnerrelatie, seksualiteit en intimiteit, maar aangezien het over identiteit gaat, willen we er hier ook even aandacht aan besteden. Dit thema hebben we op de website niet verder uitgewerkt, maar je kunt er wel over lezen in het rapport.

Mensen worden over het algemeen geboren met een biologisch geslacht (man of vrouw), maar er is ook het psychologische geslacht. Oftewel, met welk gender iemand zich identificeert (man, vrouw, of geen van beide). Dit kan overeenkomen met het biologische geslacht of niet. Sommige deelnemers vragen zich af of er een link is tussen autisme en genderidentiteit.

 

 

{

“Genderidentiteit bij mensen met autisme.” (Man met autisme)

“De link tussen autisme en genderidentiteit.” (Vrouw met autisme)

Zelfbeeld

Meer inzicht in de ontwikkeling van het zelfbeeld bij mensen met autisme is gewenst. Deze deelnemer is specifiek benieuwd naar hoe dat bij een bepaalde doelgroep verloopt:

{

“Ontwikkeling van het zelf(-beeld) bij vrouwen met (laat gediagnosticeerd) autisme.” (Vrouw met autisme)

Bij zelfbeeld kan ook eigenwaarde horen, waarbij één deelnemer een gevoel van minderwaardigheid benoemt, dat weer invloed heeft op de kwaliteit van leven.

{

“Omgang met eigen waarde/ waardering (…).” (Ouder)

“Verbeteren kwaliteit van leven, ik voel me nu vaak minderwaardig.” (Vrouw met autisme)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in drie hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Omgaan met het eigen autisme

Over het accepteren van je diagnose, camoufleren en het wel of niet open zijn erover

Zelfhulp en zelfredzaamheid

Wat je zelf kunt doen in het dagelijks leven 

Zelfbewustzijn, identiteit, zelfbeeld

Hoe je naar jezelf kijkt

Naar de inhoud springen