Zelfhulp en Zelfredzaamheid

{

“(…) Zelfhulpmethoden voor volwassenen met autisme.” (Vrouw met autisme)

“Zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij/eigen milieu.” (Man met autisme)

Binnen dit subthema gaat het over de vragen die de onderzoeksdeelnemers hebben rondom zelfhulp en zelfredzaamheid bij autisme. Waar het bij het subthema Zelfbewustzijn, identiteit en zelfbeeld gaat over hoe je over jezelf dénkt, gaat het bij dit subthema om wat je kunt dóen om met je autisme om te gaan en hoe je jezelf kunt redden in het dagelijkse leven. Ook het vinden van ontspanning komt daarbij aan bod.

 

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Zelfredzaamheid
  • Zelfhulp (bijvoorbeeld door middel van aanpassingen in het dagelijks leven, psychedelica, muziek of meditatie
  • Manieren om te ontspannen
  • Het vinden van innerlijke rust

Onderwerpen

Dit subthema is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

  • Zelfhulp
  • Zelfredzaamheid
  • Ontspanning 

Zelfhulp

Wanneer het over zelfhulp gaat, noemen deelnemers vaak specifieke vormen van zelfhulp waar ze aan denken, bijvoorbeeld psychedelica of muziek.

{

“Het gebruik van psychedelica om aantal effecten van autisme weg te nemen. (…)” (Man met autisme)

“(…) gebruik muziek; voor een ritme wat pakt; want als je gevoelig bent voor stemmingen werkt een muziekje wat je prettig vindt (lopen) of de bewegingen erop prettig vindt beter dan niet. Ik ben al een jaar aan het zoeken naar ritmes en muziek die voor mij werkt (…).” (Vrouw met autisme)

Zelfredzaamheid

Bij zelfredzaamheid gaat het om manieren om zichzelf te kunnen redden, of om zichzelf en het alledaagse leven te kunnen organiseren.

 

 

{

“Verbeteren van zelforganisatie alledaagse leven (…)” (Vrouw met autisme)

“Zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij/eigen milieu” (Man met autisme)

“Mensen die ouder zijn dan 40 met autisme. (…) Hoe redden zij zich? (…)” (Vrouw met autisme)

Ook de rol van hulpmiddelen zou daarbij onderzocht kunnen worden.

{

“Toegankelijke hulpmiddelen bij alledaagse leven, ook hanteerbaar voor mensen met HFA.” (Vrouw met autisme)

Ontspanning

Bij zelfhulp en zelfredzaamheid, hebben sommige deelnemers ideeën voor onderzoek naar het vinden van ontspanning als je autisme hebt. Bijvoorbeeld over hoe mensen met autisme zich kunnen ontspannen of welke middelen daarbij kunnen helpen.

 

{

“Hoe vinden autisten innerlijke rust.” (Vrouw met autisme)

“Ontspanning bij autisme hoe.” (Vrouw met autisme)

“Meer gericht op ontspanningsmogelijkheden/middelen (…)” (Vrouw met autisme)

Deze deelnemer benoemt dat alcohol voor hem werkt als middel om te ontspannen, voor sommige andere mensen helpt drugs, en weer andere mensen durven er niet aan te beginnen.

{

“Op het gebied van loslaten en ontspanning. Waar ik alcohol toejuich, merk veel andere autisten er niet aan durven. Andere kunnen dit juist hebben met drugs.” (Man met autisme)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in drie hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Omgaan met het eigen autisme

Over het accepteren van je diagnose, camoufleren en het wel of niet open zijn erover

Zelfhulp en zelfredzaamheid

Wat je zelf kunt doen in het dagelijks leven 

Zelfbewustzijn, identiteit, zelfbeeld

Hoe je naar jezelf kijkt

Naar de inhoud springen